Associació Text

Home | Associació Text

Web:
https://gruptext.org/

Ubicació:
Barcelona

Treballs:
Disseny i desenvolupament de la web a WordPress. Manteniment i suport tècnic.

Any:
2022

Descripció del client:
L’Associació Text és una colla d’amics i seguidors de la tasca d’en Josep Rius-Camps ens vàrem posar d’acord a finals de l’any 2019 per crear una entitat que pogués donar suport al seu treball. Així ha nascut l’Associació TEXT – Transmissió i Exegesi de Textos del cristianisme antic.

El nostre objectiu és donar difusió i continuïtat al seu treball promovent l’estudi de textos del cristianisme antic a través de la recerca directa dels manuscrits amb una metodologia interdisciplinària: integrant les aportacions tant de la lingüística actual com del coneixement cada cop més acurat del context jueu —bressol de Jesús i del seu projecte—, amb els avenços en història textual i les metodologies més conegudes.

© 2024 |  Tots els Drets Mauricio Mardones