Avís legal

Home | Avís legal

Les seves dades seran tractades per Mauricio Abel Mardones Soto amb la finalitat de poder subministrar-li la informació que ens ha sol·licitat. No seran comunicades a tercers ni s’utilitzaran per cap altra finalitat.

En compliment de la normativa (UE) 2016/679 Reglament General de Protecció de Dades, l’informem que pot exercir el seu dret d’accés, rectificació, supressió o oposició, enviant un correu electrònic a l’adreça: mauricio@mardones.cat adjuntant una fotocòpia del DNI, NIE o passaport per a la comprovació de la seva identitat.

També li informem que pot presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades si considera que s’han vist vulnerats els seus drets.

Les seves dades seran conservades durant dos anys, sent destruïts un cop finalitzat aquest termini si no és que continuï existint una relació de serveis o exerceixi vostè el seu dret de supressió abans d’aquesta data.

Si heu tingut algun tipus de comunicació amb Mauricio Abel Mardones Soto i voleu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació del tractament podreu fer-los accedint al vostre compte d’usuari. Si no tens compte d’usuari, això vol dir que no estàs registrat ni tinc dades teves a la base de dades del Web, per tant hauràs d’exercir el dret a través dels formularis que es troben a continuació. 

Prèvia presentació del document nacional d’identitat o passaport, els titulars de les dades personals (interessades) podran exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació del tractament. L’exercici dels drets és gratuït.

Si la sol·licitud es presenta per mitjans electrònics, la informació es facilitarà per aquests mitjans quan sigui possible, llevat que linteressat sol·liciti que sigui altrament.

Les sol·licituds s’han de respondre en el termini d’1 mes des de la recepció, i es poden prorrogar en dos mesos més tenint en compte la complexitat o el nombre de sol·licituds, però en aquest cas s’ha d’informar l’interessat de la pròrroga en el termini d’un mes a partir de la recepció de la sol·licitud, indicant els motius de la dilació

© 2024 |  Tots els Drets Mauricio Mardones